| Magické parfémy | ZOO Praha | Francie dovolená | Motivy a vzory tetování - katalog | Online SUDOKU ke stažení zdarma | Lyžařské zájezdy |

Soutěžte s námi! - o seriálový plakát!

Plakáty do soutěže věnuje firma POSTERS
Seriálové plakáty - POSTERS.cz

O co se hraje ?

O více jak 30 seriálových plakátů z internetového obchodu POSTERS.cz

Jak se zapojit do soutěže ?

Nejdůležitější je vlastnit osobní profil, který získáte registrací na projektu, která je zdarma. Se stejným profilem se můžete zapojit do soutěže o DVD film.

Pravidla

1. Účastí v soutěži automaticky souhlasíte s pravidly!
2. Soutěž není omezena věkem. Zúčastnit se může každý, kdo je registrován.
3. Účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů pro účely
    pořádání a vyhodnocení soutěže, a to ve lhůtě do 6 měsíců po skončení soutěže. Informace získané při registraci
    účastníka jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Jejich použití se řídí zákonem
    č. 101/2000 Sb. v platném znění.
4. V případě, že soutěžící uvede nepravdivé registrační údaje, nebo že bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly,
    vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
5. Účastník zapojením do soutěže dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho příjmení, jméno,
    www stránka seriálu a počet získaných bodů.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla této soutěže, případně soutěž
    zastavit, přerušit či odložit. O této změně nemusíte být informování!

ostatní
a) Body do soutěže můžete získat pomocí speciálních kvízů, které budou určeny pouze pro soutěž o plakáty,     nikoliv kvízy, které se týkají soutěže o DVD film.
b) Dále můžete získat body za další aktivity, které autor projektu vymyslí.
c) Délka herního kola bude vždy napsána na titulní straně projektu.
d) Po ČR je zaslán plakát zdarma, v případě SK pouze za příplatek.